Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – MED).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η/04/2018.

pdfΔιακήρυξη 

pdfΤεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

pdfΤεύχος Τεχνικών Δεδομένων

pdfΠροσάρτημα Ι

pdfΛοιπά Προσαρτήματα