Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση Διευθυντή εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τέσσερις (4) αναδόχους, για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με τίτλο «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain».

Επισυνάπτεται: pdfΠίνακας κατάταξης