Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, για την επιλογή αναδόχου μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΚΥ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια,111 45 Αθήνα).

Επισυνάπτονται:

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

docΑίτηση ενδιαφερομένων

docΚατηγορίες μελετών

docxΣυμπληρωματική δήλωση μελετών 

docxΠίνακας κατηγοριών δημοσίων έργων  

docxΣυμπληρωματική δήλωση εργοληπτών