Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – ΣΓΕ Ασωμάτων Ρεθύμνης, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 40 αρνιών (25 θηλυκών και 15 αρσενικών) με τιμή εκκίνησης 2,30 €/κιλό Ζ.Β πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται: pdfEkpoiisi_arnion.pdf