Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Εποπτείες Ελέγχων Ισοζυγίου Γάλακτος και Κρέατος και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Εποπτείες Ελέγχων Ισοζυγίου Γάλακτος και Κρέατος και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Εποπτείες Ελέγχων Ισοζυγίου Γάλακτος και Κρέατος και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.