Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Δημιουργία αμπελώνα διατήρησης ποικιλιών αμπέλου (ΔΑΔΑ)".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.

pdf4427_56872_29-12-2017.pdf