Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy» LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR.

pdfPraktiko_axiologisis_BIODELEAR.pdf