Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση φιστικιών ποσότητας 285 κιλών παραγωγής 2017, του κτήματός του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.

Διενέργεια διαγωνισμού: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.

pdfDiakirixi_556_6-9-2017.pdf