Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ΤΕ Γεωπονίας για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων εντομοκτόνων για τον έλεγχο του εχθρού Tuta absoluta’ (Tuta-Syngenta) και ‘Investigation of indoxacarb resistance mechanisms and possible cross-resistance with other Modes of Action in Tuta absoluta’ (Tuta-DuPont-16-3)

pdfApofasi_anathesis_gia_technologo_geoponias.pdf