Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ΠΕ Γεωπόνο για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο ‘Susceptibility of Greek and Italian Tuta absoluta populations collected in 2017 to DPX-E2Y45 35WG or DPX-MP062 30WG’ (Tuta-DuPont-17-1) και ‘Flupyradifurone as a key crop management tool: Insights on whitefly and virus control parameters’ (BAYER-BEMITA-17)

pdfApofasi_anathesis_geoponou.pdf