Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Επισκοπήσεις 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την 26η Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_IMDO.pdf