Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο της "Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα της περιοχής Κάτω Πατησίων του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από 10/05/2017 μέχρι και 31/07/2017".

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 2 Μαϊου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

pdfΔιαγωνισμός Καθαριότητας ΚΥ 2017.pdf

Επισυνάπτεται αρχείο τροποποίησης της διακήρυξης: pdfTropopoiisi_diakirixis.pdf