Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά γαι την επιλογή συμβούλου πιστοποίησης, που θα αναλάβει την παρακολούθηση και υποστήριξη του Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέχρι την πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 4 Μαϊου 2017 και ώρα 12:00. 

pdfDiakirixi_373_12-4-2017.pdf