Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr από Τρίτη 11 Απριλίου 2017.

pdfProsklisi_15229_10-4-2017.pdf