Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την ανάθεση καθαριότητας των χώρων του Ινστιτούτου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 20/04/2017 και ώρα 13:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_kathariotita_IMDO.pdf