Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση νέων ποικιλιών ρυζιού ως προς αγροκομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες παραγωγού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την 23η Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_ergo_ryziou.pdf