Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων για τη σχολική περίοδο 2018-2019 με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον σχολικό έτος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00

pdfΔιακήρυξη

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν πτυχιούχο Πανεπιστημίου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Erasmus+ HERMES: "Harmonization & Recognition of LAS Education and Training in Member States”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού παραγωγής 2018, έκτασης 34,3 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 11.000 κιλών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός θαλάμου κλιματισμού για το εργαστήριο ελέγχου καπνού και τσιγάρων στη Δράμα (CPV: 39717200-3).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και και ώρα 14:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων επαναπροκηρύσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σταφυλιών, οινοποιητικών και επιτραπέζιων, (CPV:03222340-8) της αμπελογραφικής συλλογής της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Με απόφαση διευθυντή αναρτάται πίνακας κατάταξης και ανάθεσης έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο«Δημιουργία Βοτανικού Κήπου Δωρίδας στην Τοπική Κοινότητα της Πενταγιούς, του Δήμου Δωρίδας – Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων».

pdfΑπόφαση διευθυντή

Διαγωνισμό προκηρύσει η Αβερώφειος  ΕΠΑΣ Λάρισας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) των οικοτρόφων μαθητών της κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.  Η υποβολή προσφορών λήγει την Τετάρτη 29/08/2018 και ώρα 14.00.

 

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

pdf Παροχή διευκρινήσεων 

Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση οινοποιητικών και επιτραπέζιων σταφυλιών της αμπελογραφικής συλλογής της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΙΓΒ&ΦΠ), θα πραγματοποιηθεί στις εκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων την Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

pdfΔιακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

Διαγωνισμό προκηρύσει η Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενός (1) μάγειρα και δύο (2) τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019.  Η υποβολή προσφορών λήγει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00.

 

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

pdf Παροχή διευκρινήσεων 

pdfΤροποποίηση όρων διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υπ΄αρ. 2861/03-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορούσε την ανάθεση έργου σε ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο:LIFE-TERRACESCAPE «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

pdfΠίνακας κατάταξης & ανάθεσης έργου

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα Γεωπόνο (ΠΕ) με σύμβαση
μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης έργου που εκπονεί και αφορά τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου στο Δήμο Δωρίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις - προτάσεις τους μέχρι και την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018  και ώρα 14.00.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος