Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries" (LIFE14 CCA/GR/000389 - AgroClimaWater).

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfprosklisi_580_8-6-2017.pdf

Το Ιστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Γεωπόνο/Τεχνολόγο Τροφίμων (ΠΕ) για τις ανάγκες υλοποίησης του αυτοχρημτοδοτούμενου έργου "Αξιολόγηση μεθόδων ELISA και PCR ως τεχικών διάκρισης γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης σε προϊόντα, όπως το γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono_IKE.pdf

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 200.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού με τιμή εκκίνησης 0,15 €/κιλό άνευ ΦΠΑ & 40.000 περίπου κιλών κριθαριού με τιμή εκκίνησης 0,14 €/κιλό άνευ ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017 και ώρα 12:00.

pdfDiagonismos_ekpoiisis_sitou__krithis.pdf 

Το  Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξ/σης &Τυποποίησης Βάμβακος (ΕΚΤΒ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA επαναπροκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση δεκαεννιά (19) δεμάτων βάμβακος των 150 χλγ/δέμα, με τιμή εκκίνησης 1 €/χλγ άνευ ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28-06-2017 ημέρα Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΕΚΤΒ (1ο χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης). Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές.

pdfDiakirixi_epanaprokirixis.pdf

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο (Δασολόγο ή Γεωπόνο) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Επισκοπήσεις 2017».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_episkopiseis_IDE.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Τεχνολόγο Γεωπονίας), για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων εντομοκτόνων για τον έλεγχο του εχθρού Tuta absoluta’ (Tuta-Syngenta) και ‘Investigation of indoxacarb resistance mechanisms and possible cross-resistance with other Modes of Action in Tuta absoluta’ (Tuta-DuPont-16-3).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_ergonTuta_absoluta.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνο), για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο "Susceptibility of Greek and Italian Tuta absoluta populations collected in 2017 to DPX-E2Y45 35WG or DPX-MP062 30WG’ (Tuta-DuPont-17-1) και ‘Flupyradifurone as a key crop management tool: Insights on whitefly and virus control parameters’ (BAYER-BEMITA-17)".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono_IELYA.pdf

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Επισκοπήσεις 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την 26η Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_IMDO.pdf

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5, πετρέλαιο κίνησης – CPV 09134100-8 και βενζίνη αμόλυβδη – CPV 09132100-4) για τις ανάγκες των δομών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ», για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας, συνολικού προϋπολογισμού 472.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 12/07/2017 και ώρα 15:00.

pdfDiakirixi_kafsimon.pdf

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι, κτλ.) με β-γλυκάνες ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 22-06-2017 και ώρα 13:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_ITAP.pdf

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Προστασίας Φυτών), εγκρίνετια πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε γεωπόνους, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA».

pdfApofasi_dieythintrias_OLIVECLIMA.pdf