Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: SANCO/2015/G3/S12.701422

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_SANCO.pdf

Αναρτάται με απόφαση διευθυντή ο πίνακας κατάταξης και ανάθεσης έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, Δασολόγο, για τις ανάγκες  του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: Erasmus+ “Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”).

pdfEgkrisi_praktikou.pdf

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 75.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 20-01-2018 έως και 31-12-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,88 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00

pdfEkpoiisi_proveiou_galaktos.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 290.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 20-01-2018 έως και 31-12-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,375 €/χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00

pdfEkpoiisi_ageladinou_galaktos.pdf

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Εποπτείες Ελέγχων Ισοζυγίου Γάλακτος και Κρέατος και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Εποπτείες Ελέγχων Ισοζυγίου Γάλακτος και Κρέατος και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Εποπτείες Ελέγχων Ισοζυγίου Γάλακτος και Κρέατος και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Δημιουργία αμπελώνα διατήρησης ποικιλιών αμπέλου (ΔΑΔΑ)".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.

pdf4427_56872_29-12-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ (ειδικότητα Εγγείων Βελτιώσεων) ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "LIFE / Agro Clima Water (LIFE 14 CCA/GR/00389)".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.

pdf4405_56740_28-12-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με γεωπόνο ή δασολόγο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: “Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00

pdfEklilosi_endiaferontos_gia_to_programma_Erasmus.pdf

 

Το Ινσιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την φροντίδα των εκτρεφόμενων ζώων του Ινστιτούτου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία αποσφράφισης προσφορών: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.

pdfDiakirixi_1120_7-12-2017.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο της «Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα της περιοχής Κάτω Πατησίων του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι και 31/12/2018, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30.

pdfDiakirixi_53657_7-12-2017.pdf

pdf53959_08-12-2017_ΔΙΟΡΘ._ΕΚ_ΠΑΡΑΔΡ.ΣΦΑΛΜ._ΤΗΣ_ΔΙΑΚ.pdf

pdf54881_14-12-2017_απαντηση_ΜΟΥΡΤΖΗΣ.pdf

pdf55153_15-12-2017_απαντηση_3G_FACILITIES.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χύμα νωπού γάλακτος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, για το έτος 2018. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 

 

pdfProkirixi_diagonismou.pdf

pdfTeyxos_diakirixis.pdf

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος παραγωγής 2018, υψηλής λιποπεριεκτικότητας και χαμηλού μικροβιακού φορτίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00

pdfEkpoiish_proveiou_galaktos.pdf