Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με την υπ’ αριθμ. 05/112η/09&10.05.2018 απόφαση, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τριετή θητεία, των καθηκόντων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_για_ΓΕΝΙΚΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ΚΑΙ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.pdf

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  με την υπ’ αριθμ. 05/112η/09&10.05.2018 απόφαση, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τριετή θητεία, των καθηκόντων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_για_ΓΕΝΙΚΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.pdf

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με την υπ’ αριθμ. 05/112η/09&10.05.2018 απόφαση, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία  της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τριετή θητεία, των καθηκόντων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_για_ΓΕΝΙΚΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.pdf

 

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σχετικά με την με αριθμ. 2173/27542/18-6-2018 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ανάθεση Έργου σε ανάδοχο.

pdfApofasi_2525_31928_13-7-2018.pdf

Με απόφαση Διευθυντή του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εγκρίνεται  πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την αριθμ. 2245/25-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Συλλογή, ex situ διατήρηση, ποιοτική αξιολόγηση και μοριακός χαρακτηρισμός με σκοπό την αξιοποίηση της ρίγανης που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους Κόζιακα (Ν. Τρικάλων) - συμβουλευτική υποστήριξη υφιστάμενων καλλιεργειών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ)».

pdfΠρακτικό αξιολόγησης & πίνακας κατάταξης

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προμηθευτεί έναν αφυγραντήρα. Το προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.448,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30 

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Με απόφαση Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας) εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την με αριθμ. 2091/26420/11-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ανάθεση Έργου σε ανάδοχο.

pdfΑπόφαση Διευθύντριας 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ενός (1) ατόμου με Πτυχίο Tεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής ΤΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30.

pdfProsklisi_1396_28-6-2018.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνο) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Συλλογή, ex situ διατήρηση, ποιοτική αξιολόγηση και μοριακός χαρακτηρισμός με σκοπό την αξιοποίηση της ρίγανης που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους Κόζιακα (Ν. Τρικάλων) - συμβουλευτική υποστήριξη υφιστάμενων καλλιεργειών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων  μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σχετικά με την με  αριθμ. 2066/26067/08-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ανάθεσης Έργου σε ανάδοχο.

pdfΠρακτικό αξιολόγησης & Πίνακας Κατάταξης

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση τριάντα πέντε (35) αρνιών με τιμή εκκίνησης 1,80 € χλγ. Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, εκατό (100) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,80 € χλγ. Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 0,80 € χλγ. Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ & δύο (2) μοσχαριών θηλυκών με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ. Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα με Γεωτεχνικό ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος