Δομή - Οργάνωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Νικόλαος Κατής, Καθηγητής ΑΠΘ,  Πρόεδρος

Αθανάσιος Μπακαλέξης, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης ΠλατήςΔασολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με αναπληρωτή τον Μάριο-Γρηγόριο Μακρή, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γεώργιος Αγγελής, Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος του ΕΦΕΤ, με αναπληρώτρια την Άννα Φουλίδη, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αθανάσιος Μπαντής, Γεωπόνος, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Καραβέλα, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σπυρίδων Μάμαλης, Γεωπόνος, Πρόεδρος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Βαρούδη, Κτηνίατρο, μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ

Παναγιώτης Κάτσαρης, Γεωπόνος με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπαβασιλείου, Γεωπόνο, αιρετό εκπρόσωπο προσωπικού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ