Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το νερό αποτελεί πλέον ένα σπάνιο αγαθό αλλά ταυτόχρονα και τον θεμέλιο λίθο για την υγεία των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων.

Η γεωργία, στην προσπάθειά της να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού στον πλανήτη μας, απαιτεί όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση νερού. Η σωστή διαχείριση των υδάτων με την ορθή χρήση στη γεωργία είναι επιβεβλημένη για το μέλλον. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο θέμα της διαχείρισης αυτού του φυσικού πλούτου, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσα από ερευνητικά προγράμματα και μελέτες έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο ως προς τον ρόλο του νερού στη γεωργική παραγωγή αλλά και να παρουσιάσει ταυτόχρονα τις διάφορες οπτικές με τις οποίες μπορεί κανείς να συνδέσει το νερό με τη γεωργία.

Στην έκδοση ΕΠΙ ΓΗΣ της Τράπεζας Πειραιώς, καταξιωμένοι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμβάλλουν στην πρωτοβουλία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην ορθή διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα.

pdfEPI-GHS-10.pdf