Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Blaxos Ouzounidou EFE

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδας (ΕΦΕ) συμμετείχαν ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Αθαν. Βλάχος και η Δ/ντρια ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Γ. Ουζουνίδου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου στην Αθήνα. Κύριο θέμα της ημερίδας ήταν ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, καθώς ο τομέας του γενετικού υλικού ρυθμίζεται ακόμα από τον Ν.1564/1985 και η δημιουργία βάσης συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών.

Η πιστοποίηση του πολλαπλαστιαστικού υλικού κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, δεδομένου μάλιστα ότι η χρήση του θα είναι υποχρεωτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Σήμερα στη χώρα μας δεν παράγεται πιστοποιημένο φυτικό υλικό για τα φυτικά είδη που πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα, με αποτέλεσμα οι φυτωριούχοι να εμπορεύονται πιστοποιημένο υλικό μόνο για διεθνείς ποικιλίες που τις προμηθεύονται από ξένους φορείς. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος στόχος της ΕΦΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2015,  η παραγωγή πιστοποιημένου και εγγυημένου φυτικού υλικού που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, αλλά και στη βιωσιμότητα των φυτωριακών μονάδων.