Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Prosklisi

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει στις 25 – 26 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του ΓΠΑ,  το 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον.  

Ερευνητές από τον  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου με προφορικές εισηγήσεις. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η χρήση τεχνολογιών GIS και χωρικής ανάλυσης στη χωρικά και χρονικά καθορισμένη ψηφιακή γεωργία και στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων προσπαθειών και τάσεων των εφαρμογών των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΠΣ και της Χωρικής Ανάλυσης στην Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://gis2017.aua.gr

Επισυνάπτεται:  pdfProgramma.pdf