Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αθήνα, 03.05.2017

Αγαπητοί συνεργάτες, υπάλληλοι του Οργανισμού.

Το ΔΣ στην 90η συνεδρίασή του στις 02.05.2017 ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί του Κανονισμού Προσωπικού με βάση το σχέδιο που είχε κατατεθεί, κατόπιν της μακράς διαβούλευσης που προηγήθηκε με τους εκπροσώπους του ΣΥΛΕΕΓΟ.

Από τις προτάσεις του ΣΥΛΕΕΓΟ σε άρθρα, στα οποία υπήρχαν διαφωνίες, κάποιες έγιναν αποδεκτές και άλλες όχι. Ο Κανονισμός Προσωπικού είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του οργανισμού όπου μπορείτε να τον δείτε στην τελική του μορφή.

Στο θέμα της διαφωνίας επί των άρθρων 52 και 53 που αποτέλεσε και το “μήλο της Έριδος” ζητήσαμε να ελεγχθεί και πάλι, από νομική άποψη, κατά πόσο ο Κανονισμός Προσωπικού μπορεί να υπερβεί την ισχύουσα ΚΥΑ 919 δηλαδή το νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τον Οργανισμό. Αν αυτό είναι εφικτό τότε θα επανεξεταστούν.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των εκπροσώπων του ΣΥΛΕΕΓΟ και των διαφωνιών που προέκυψαν στα ανωτέρω άρθρα δεν μπορούσε να αλλάξει η απόφαση του ΔΣ που είχε μόλις παρθεί, διότι είχε προηγηθεί η αποχώρηση δύο μελών του.

Το κείμενο αυτό, το οποίο θα σταλεί σήμερα στο Υπουργείο AAT συνοδευόμενο από την έκθεση της οικονομικής μας υπηρεσίας, μπορεί να αποτελέσει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά τις σχετικές εγκρίσεις, όπως προβλέπεται από το νόμο 4336/2015.

Ως εκ τούτου το ΔΣ ολοκλήρωσε το έργο του επί του Κανονισμού Προσωπικού και οι περαιτέρω ενέργειες αφορούν το εποπτεύον ΥΠΑΑΤ.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος               Ο Πρόεδρος του ΔΣ

  Αθανάσιος Βλάχος                       Γεώργιος Καρέτσος

 

pdfKANONISMOS_PROSOPIKOU.pdf