Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

σύναψη σύμβασης έργου σε Γεωπόνο με ειδί…

21-04-2019

Θέμα: σύναψη σύμβασης έργου σε Γεωπόνο με ειδίκευση στην Συστηματική Βοτανική διάρκειας εννέα (9) μηνών. Η δαπάνη θα επιβαρύνει το έργο Eco Variety που υλοποιείται στο ΙΓΒ&ΦΠ.Ημ/νια: 19/04/2019 15:36:59Φορέας:...

Περισσότερα

την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τ…

21-04-2019

Θέμα: την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια του ΙΓΒ&ΦΠ για το έτος 2019.Ημ/νια: 19/04/2019 15:33:35Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΤΖ9ΟΞ3Μ-ΧΕΥ

Περισσότερα

προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης…

21-04-2019

Θέμα: προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη) για το έτος 2019 στο Ι.Γ.Β. Φ.Π. ΛΟΙΠΑ ΓΔΑΕΗμ/νια: 19/04/2019 15:31:17Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 9ΙΘΦΟΞ3Μ-Ψ6Β

Περισσότερα

έξοδα μετακίνησης τριών (3) υπαλλήλων το…

21-04-2019

Θέμα: έξοδα μετακίνησης τριών (3) υπαλλήλων του Ινστιτούτου μας: Ανδρέα Παναγόπουλου, Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη και Ανδρέα Ηλία στην Κομοτηνή, Ξάνθη και Χρυσούπολη στις 18/4/2019. Στα πλαίσια του έργου ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΜΕ Κ.Λ...

Περισσότερα

ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδας του έ…

21-04-2019

Θέμα: ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδας του έργου "ΕRΑ-Net ARIMNet2 FERTICHAR".Ημ/νια: 19/04/2019 15:27:12Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ψ62ΠΟΞ3Μ-ΘΨ5

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας