Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤ…

23-04-2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΠ 293Ημ/νια: 23/04/2018 14:20:28Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 72ΩΥΟΞ3Μ-ΛΧΚ

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

23-04-2018

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΗμ/νια: 23/04/2018 14:16:15Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΒΕΙΟΞ3Μ-064

Περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, …

23-04-2018

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΠ 293Ημ/νια: 23/04/2018 14:15:18Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΥΩ3ΟΞ3Μ-ΩΟΓ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

23-04-2018

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 23/04/2018 14:15:00Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6Ε01ΟΞ3Μ-6ΗΠ

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ…

23-04-2018

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΠ 293Ημ/νια: 23/04/2018 14:07:55Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΚΥΡΟΞ3Μ-9Ο9

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!

Cookie Consent

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Περισσότερα...