Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

ΠΛΗΡ.ΟΔΟΙΠ.ΕΚΠ/ΤΤΩΝ & ΕΚΠ/ΝΩΝ ΚΠ 92 …

19-11-2017

Θέμα: ΠΛΗΡ.ΟΔΟΙΠ.ΕΚΠ/ΤΤΩΝ & ΕΚΠ/ΝΩΝ ΚΠ 92 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΗμ/νια: 18/11/2017 15:39:36Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΥΓΚΟΞ3Μ-2ΝΔ

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΠ104 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

19-11-2017

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΠ104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΗμ/νια: 17/11/2017 16:11:02Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΘΓΒΟΞ3Μ-2ΟΝ

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΠ92 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

19-11-2017

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΠ92 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΗμ/νια: 17/11/2017 16:03:03Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΑΝΣΟΞ3Μ-9ΛΧ

Περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΕΚΠ/ΝΩΝ ΚΠ93 ΒΑΡΔΑΤΕΣ

19-11-2017

Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΕΚΠ/ΝΩΝ ΚΠ93 ΒΑΡΔΑΤΕΣΗμ/νια: 17/11/2017 15:57:11Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΚΧ8ΟΞ3Μ-ΘΣΝ

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΠ93 ΒΑΡΔΑΤΕΣ

19-11-2017

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΠ93 ΒΑΡΔΑΤΕΣΗμ/νια: 17/11/2017 15:41:44Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6Σ1ΙΟΞ3Μ-ΨΔΣ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!