Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τ…

26-07-2017

Θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» και κωδ. 283, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης Προκήρυξης του...

Περισσότερα

Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τ…

26-07-2017

Θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ » και κωδ. 275, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης Προκήρυξης...

Περισσότερα

Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τ…

26-07-2017

Θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» και κωδ. 267, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης Προκήρυξης του...

Περισσότερα

1η Τροποποίηση της Έγκρισης του Προγράμμ…

26-07-2017

Θέμα: 1η Τροποποίηση της Έγκρισης του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» και κωδ. 223, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών...

Περισσότερα

Ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας κ…

26-07-2017

Θέμα: Ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας κλπ για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης νέων γεωργών με κωδ. 219 που υλοποιηθεί στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κιλκίς στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης...

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!