Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

«Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με …

23-05-2017

Θέμα: «Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» και κωδ. 047, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης...

Περισσότερα

«Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με …

23-05-2017

Θέμα: «Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» και κωδ. 049, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης Προκήρυξης του...

Περισσότερα

«Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με …

23-05-2017

Θέμα: «Έγκριση του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» και κωδ. 046, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης Προκήρυξης του...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ α.α.1504 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞ…

23-05-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ α.α.1504 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ κ.ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017Ημ/νια: 23/05/2017 13:07:09Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΤΥΟΟΞ3Μ-ΚΞΑ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ α.α.1108 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞ…

23-05-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ α.α.1108 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ κ.ΦΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017Ημ/νια: 23/05/2017 13:01:09Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΜΡ5ΟΞ3Μ-8Ρ6

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!