Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ιδρύθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο του οποίου συγχωνεύονται τα νομικά πρόσωπα:

α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε),
β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT) και
δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

Tην Τετάρτη 05.11.2014 και ώρα 11:00 π.μ, στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ" (Άνδρου 1 & Πατησίων, Γραφείο 603) θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν κατατεθεί και αφορούν τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Δάφνης, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Νέου Ψυχικού, Περιστερίου, Ταύρου, Χαλανδρίου και Χολαργού, σε απόσταση μικρότερη των επτακοσίων (700) μέτρων από σταθμούς Μετρό ή ΗΣΑΠ και κατά προτίμηση επάνω ή κοντά σε μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - "ΔΗΜΗΤΡΑ".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Δάφνης, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Νέου Ψυχικού, Περιστερίου, Ταύρου, Χαλανδρίου και Χολαργού, σε απόσταση μικρότερη των επτακοσίων (700) μέτρων από σταθμούς Μετρό ή ΗΣΑΠ και κατά προτίμηση επάνω ή κοντά σε μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - «ΔΗΜΗΤΡΑ».


 


 


 


 


 

COPYRIGHT© 2013 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"