Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας, υπηρεσιών δ…

04-12-2016

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας, υπηρεσιών διαπίστευσης, της μεθόδου απομόνωσης DNAΗμ/νια: 02/12/2016 14:22:45Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 796ΖΟΞ3Μ-Σ3Υ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ανάθεσης προμήθειας πάγιου εξοπλ…

04-12-2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ανάθεσης προμήθειας πάγιου εξοπλισμού, επίπλων και ειδών γραφείου, αίθουσας συνεδριάσεωνΗμ/νια: 02/12/2016 14:04:03Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω4ΗΣΟΞ3Μ-ΝΕ5

Περισσότερα

Προμήθεια τριάντα (30) Ηλεκτρονικών Υπολ…

04-12-2016

Θέμα: Προμήθεια τριάντα (30) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τριάντα (30) οθονών για την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας ΓάλακτοςΗμ/νια: 02/12/2016 13:37:52Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΜΖΦΟΞ3Μ-Ψ37

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ…

04-12-2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 02/12/2016 13:29:53Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 63ΤΗΟΞ3Μ-6ΡΘ

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ …

04-12-2016

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/ΥΗμ/νια: 02/12/2016 13:25:16Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΟΥ1ΟΞ3Μ-6ΛΦ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!