Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για προμήθεια …

22-10-2016

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για προμήθεια CPU και κεντρικής μονάδας Η/ΥΗμ/νια: 21/10/2016 14:42:30Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΘ21ΟΞ3Μ-2ΛΧ

Περισσότερα

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αλλαγή τρο…

22-10-2016

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αλλαγή τροφοδοτικού σε Η/ΥΗμ/νια: 21/10/2016 14:28:32Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω2ΕΑΟΞ3Μ-ΒΡΘ

Περισσότερα

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αγορά υλικ…

22-10-2016

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αγορά υλικών εργαστηρίουΗμ/νια: 21/10/2016 14:12:52Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω5Β9ΟΞ3Μ-2Ν4

Περισσότερα

Εξοδα μετακινήσεων μελών Ε.Σ. για τη συμ…

22-10-2016

Θέμα: Εξοδα μετακινήσεων μελών Ε.Σ. για τη συμμετοχή τους στην 19η κ 20η Συνεδρίαση.Ημ/νια: 21/10/2016 13:53:17Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΜΨ1ΟΞ3Μ-4ΑΩ

Περισσότερα

Εξοδα μετακινήσεων για μετακινήσεις του …

22-10-2016

Θέμα: Εξοδα μετακινήσεων για μετακινήσεις του Π. ΠλατήΗμ/νια: 21/10/2016 13:49:20Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6Υ1ΦΟΞ3Μ-ΨΝΓ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!