Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτη…

28-08-2016

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 2791/29-07-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε αναδόχους.Ημ/νια: 26/08/2016 14:29:45Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ψ7ΘΝΟΞ3Μ-Χ3Ψ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

28-08-2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 26/08/2016 14:19:03Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 636ΞΟΞ3Μ-ΞΞΞ

Περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28-08-2016

Θέμα: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗμ/νια: 26/08/2016 11:18:25Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7Β5ΠΟΞ3Μ-ΓΟΓ

Περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΗ ΚΔ…

28-08-2016

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΗ ΚΔ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΗμ/νια: 26/08/2016 11:11:36Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΗΛΡΟΞ3Μ-ΤΟΩ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

28-08-2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 26/08/2016 10:41:16Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΡΩ6ΟΞ3Μ-ΡΛ3

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!