Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

24-01-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 23/01/2017 14:46:35Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω9Χ9ΟΞ3Μ-ΘΦ6

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

24-01-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 23/01/2017 14:38:57Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6Χ11ΟΞ3Μ-ΜΤ0

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Γ…

24-01-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Γ. ΜΑΝΤΑΚΑΗμ/νια: 23/01/2017 14:29:19Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΓΚ2ΟΞ3Μ-ΚΥΤ

Περισσότερα

Έγκριση Συνεργασίας με την εταιρεία OLIT…

24-01-2017

Θέμα: Έγκριση Συνεργασίας με την εταιρεία OLITECN OE για την εκπαίδευση των Τεχνικών Υπευθύνων των διαπιστευμένων εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε αναλύσεις ελαιολάδουΗμ/νια: 23/01/2017 13:48:01Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7Ω1ΥΟΞ3Μ-96Ξ

Περισσότερα

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ 2…

24-01-2017

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ 23-25/01/2017.Ημ/νια: 23/01/2017 13:42:18Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΧΦΒΟΞ3Μ-ΟΣΧ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!