Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ιδρύθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο του οποίου συγχωνεύονται τα νομικά πρόσωπα:

α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε),
β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT) και
δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).

Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ΝΠΙΔ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η κεντρική υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ανδρου 1 & Πατησίων, Αθήνα) τελεί υπό μετακόμιση και από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα στεγάζεται στη διεύθυνση Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια, ΤΚ 111 45. Για να επικοινωνήσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση - e mail: info@elgo.gr. Για τις νέες τηλεφωνικές γραμμές θα ακολουθήσει σύντομα ανακοίνωση.


 


 


 


 


 

COPYRIGHT© 2013 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"