Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ…

26-07-2016

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΗμ/νια: 26/07/2016 14:07:05Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΕΔΘΟΞ3Μ-ΞΦ4

Περισσότερα

Aπόφαση Aπευθείας ανάθεση για τη διαμό…

26-07-2016

Θέμα: Aπόφαση Aπευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση υπογείου χώρου σε εργαστήρια»Ημ/νια: 26/07/2016 14:01:02Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΒΛΓΟΞ3Μ-Σ0Ι

Περισσότερα

Ανάθεση εργασιών μικρής χρονικής διάρκει…

26-07-2016

Θέμα: Ανάθεση εργασιών μικρής χρονικής διάρκειας για τις ανάγκες του ΙΒ&ΚΦ σε έναν (1) εργάτη.Ημ/νια: 26/07/2016 13:53:59Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΛΡΕΟΞ3Μ-3Β5

Περισσότερα

Ανάθεση εργασιών μικρής χρονικής διάρκει…

26-07-2016

Θέμα: Ανάθεση εργασιών μικρής χρονικής διάρκειας για τις ανάγκες του ΙΒ&ΚΦ σε μία (1) εργάτρια.Ημ/νια: 26/07/2016 13:49:21Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 705ΟΟΞ3Μ-ΟΩ8

Περισσότερα

Ανάθεση εργασιών μικρής χρονικής διάρκει…

26-07-2016

Θέμα: Ανάθεση εργασιών μικρής χρονικής διάρκειας για τις ανάγκες του ΙΒ&ΚΦ σε μία (1) εργάτρια.Ημ/νια: 26/07/2016 13:47:00Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΨΑΝΟΞ3Μ-Μ3Ρ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!